MASSAGE BLIJKT GOEDE PIJNBESTRIJDER BIJ REUMATISCHE KLACHTEN

Amsterdam, 2 juni 2010 - Uit een enquête van MassageProfs blijkt dat 88% baat heeft bij een massage. De meest voorkomende effecten van massage bij mensen met reumatische klachten zijn; meer bewegingsvrijheid, minder last van koude handen en voeten, betere doorbloeding en pijnverlichting.

Sinds 2007 verzorgt MassageProfs stoelmassages op diverse evenementen rond het thema Reuma zoals het RondReuma congres en de Nationale Reumapatiëntendag. De positieve reacties tijdens deze massagesessies was voor MassageProfs de aanleiding voor een enquête.

Vooral de uitkomst over pijnverlichting mag als verrassend worden gezien omdat dit nog niet eerder is onderzocht. Katrien de Graaf, eigenaresse van MassageProfs, een landelijke dienstverlener op het gebied van stoelmassage, is zeer tevreden over de resultaten: “als we kijken naar de positieve effecten van massage op reumatische klachten dan is het opvallend om te zien dat 25% van de patiënten zich nooit laat masseren. 40% bezoekt minimaal 1 keer per maand de massagepraktijk en 25% laat zich 1 keer per week masseren. Voor het volledige overzicht van de onderzoeksresultaten verwijzen wij u naar de website.

Verbetering vaak dagen voelbaar.
Wanneer er gevraagd werd naar de periode waarin de positieve effecten merkbaar zijn gaf een kwart aan dat de effecten zoals pijnverlichting, toename van bewegingsvrijheid en een betere doorbloeding meer dan 3 dagen voelbaar is. En 24% zegt hier tussen de 1 tot 3 dagen profijt van te hebben.

Katrien de Graaf: “de conclusie uit dit onderzoek is dat massage voor mensen met reumatische klachten een zeer goede manier is om pijn te bestrijden. De effecten zijn vaak dagen voelbaar. Het merendeel van respondenten heeft de weg naar de masseur al gevonden, maar een kwart maakt nog geen gebruik van deze vorm van pijnbestrijding. Er was nog weinig bekend over de effecten van massage bij reumatische klachten. Deze enquête brengt een aantal aspecten aan het licht die aanleiding kunnen geven voor verder onderzoek”.

Kosten declareren bij uw ziektekosten verzekeraar
Wat voor veel mensen nog onbekend is, is dat een bezoek aan de massagetherapeut door veel verzekeraars voor een groot deel wordt vergoed. Deze vorm van pijnbestrijding valt onder alternatieve geneeswijze. Men moet hiervoor een aanvullende verzekering hebben en controleren of de massagetherapeut aansluiting heeft gezocht bij de desbetreffende ziektekostenverzekeraar.

Bron: http://www.massageprofs.nl